01 janeiro 2009

Tributos

Romantist - The Stalin, Michiro Endo Tribute- 01.12.2010

01. Romantist - Wagdug Futuristic Unity
02. Makeinu - Kuroneko Chellsea
03. Just Like a Boy - Ging Nang Boyz
04. Okaasan Iikagen Anata No Kao Ha Wasurete Shimaimashita - Group Tamashii
05. Kanon - TogaWa Jun
06. Go Go Stalin - Flower Companyz
7. Sentensei Roudousha - AA=
08. Omae No Inu Ni Naru - BUCK-TICK
09. Gajumaru - UA
10. Odessey.1985.Sex - Merry
11. Warsaw No Gensou - Dir en grey
12. A.I.U.E.O - Yukihide tribute spirits - 01.05.1995
 01. Introduction
02. Tomoyasu Hotei - Rocket dive
03. Kiyoharu - Shoji - Beauty&Stupid
04. Kyo & Tetsu - Tell me
05. Siam Shade - Pink killer
06. Shame - Lemoned I scream
07. Cornelius - Pink killer
08. Zeppet Store - Flame
09. Luna Sea - Scanner
10. Buck-tick - Doubt'99
11. Transic Nerve - Ever free
12. Oblivion Dust - Genkai Haretsu
13. Glay - Misery
14. I.N.A. - Pata -  heath -Celebration
15. Yoshiki - Good-bye

.